beanthere coffee   Detail

2019
Dictric 1,HCM city, Vietnam
gfa. 150 m2
photograper. tomqast

X

. Nằm ở tầng áp mái của một tòa nhà chung cư cũ quận 1, công trình là nơi cảm nhận năng lượng sống của thành phố thông qua những khung cửa được mở rộng tối đa.